تحلیل FRP

نرم افزار محاسبات مقاوم سازی سازه های بتنی با FRP
50,000,000/00 (ریال)

نرم افزار تحلیل FRP

TAHLIL FRP

 

      در سازه های بتن مسلح در مراحل طراحی و ساخت ممکن است تغییرات، خطاها و اشتباهاتی صورت پذیرد که نیاز به تقویت و اصلاح سازه می شود که در ادامه به بعضی از این موارد اشاره می شود:

 

 1. تغییر در مشخصات مصالح مانند کمبود مقاومت بتن مصرفی یا آرماتورها
 2. اشتباهات اجرایی
 3. تغییرات آیین نامه ای
 4. تغییر در کاربری سازه
 5. احداث طبقات اضافی
 6. اشتباه در محاسبات سازه ای
 7. اشتباهات موجود در نقشه های اجرایی

     در فرآیند مقاوم سازی و اصلاح سازه روشهای مختلفی با توجه به نوع و شرایط سازه و قابلیت اجرایی آنها به کار گرفته می شوند. یکی از این روشها که برای سازه های بتن مسلح به کار گرفته می شود، استفاده از ورق های FRP می باشد. از جمله مزایای تقویت با ورق های FRP عبارتند از:

 1. عدم تغییر در ابعاد عضو سازه ای
 2. عدم نیاز به دستکاری و تغییرات مخرب سایر اعضا
 3. عدم نیاز به قالب بندی، آرماتوربندی مجدد و مشکلات اجرایی و تخریب المانها
 4. سرعت زیاد و راحتی اجرا

اما در زمینه تقویت سازه ها با FRP در ایران مشکلاتی وجود دارد که عبارتند از:

 1. عدم تسلط مهندسین طراح به تئوری ها و روابط طراحی و ضوابط آیین نامه ای
 2. طولانی و زمانبر بودن محاسبات مقاوم سازی
 3. در دسترس نبودن راحت مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح FRP موجود در ایران


TAHLIL-FRP با بهره گیری از جدیدترین ویرایش های آیین نامه ACI440 و الگوریتمهای قدرتمند محاسباتی به کاربران این توان را می دهد، که در ظرف مدت بسیار کوتاهی محاسبات مقاوم سازی را برای المان های مورد نظر انجام داده و طرح تقویت آنها را ارائه نماید.

 

 

قابلیت های فنی نرم افزار تحلیل FRP

محاسبات تقویت خمشی

 • لحاظ نمودن ضوابط آیین نامه ای
 • محاسبه کرنش اولیه بتن در زیر لایه FRP
 • محاسبه و کنترل کرنش فشاری بتن
 • محاسبه کرنش ورآمدن FRP
 • محاسبه تنش درناشی از پدیده های خزش و خستگی
 • محاسبه تنش در میلگردهای کششی و تحت بارهای نهایی
 • محاسبه کرنش در تحت بارهای نهایی
 • کنترل تنش در فولاد و FRP تحت بارهای بهره برداری

 

.

محاسبات تقویت برشی

 • محاسبه ظرفیت برشی مقطع بعد از تقویت
 • لحاظ نمودن ضوابط آیین نامه ای
 • امکان انتخاب روشهای مختلف قرارگیری FRP
 • امکان انتخاب نحوه آرایش FRP
 • امکان انتخاب مقاطع دایره ای و مستطیلی
 • کنترل کرنش موثر FRP در حالات مختلف قرارگیری
 • کنترل محدودیت های تقویت برشی

 

.

 محاسبات تقویت نیروی محوری و لنگرخمشی ستونها

 • لحاظ نمودن ضوابط آیین نامه ای
 • امکان انتخاب مقطع دایره ای و مقطع مستطیلی
 • محاسبه نسبت حداقل محصورشدگی
 • محاسبه حداکثر کرنش فشاری در بتن محصور
 • کنترل تنش در فولاد، بتن و FRP تحت بارهای بهره برداری
 • محاسبات اندرکنش P-M برای ستون های محصور با FRP
 • ترسیم نمودار اندرکنش P-M برای ستون های محصور با FRP

 

 

 

Tahlil Paydar